Orka

Wanneer iemand zich aanbiedt in groepspraktijk Orka, is het vaak omdat er een impasse ontstaan is in het individueel, relationeel of gezinsleven. In de verschillende therapieën (gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, en gezins-en relatietherapie) die we aanbieden, schenken we aandacht aan het groeiproces dat iemand doormaakt om een nieuw evenwicht te vinden. We zoeken samen met het systeem naar mogelijkheden tot verandering en dit door het versterken van ieder zijn krachten. Het is een zoektocht in evenwicht tussen verandering en aanvaarding, tussen keuzes en verwachtingen en tussen jezelf en de ander.

De orka (of Orcinus orca) is zwart-wit van kleur en behoort tot de walvisachtigen. Iedere orka heeft zijn eigen unieke patroon, dat net iets afwijkt van andere orka’s, waardoor herkenning en identificatie mogelijk zijn. Het zijn erg intelligente en sociale dieren, die leven in groepen van twee tot tientallen individuele dieren. Orka’s communiceren door het maken van een variëteit aan geluiden, en gebruiken infrasone geluidsgolven om onderling over grote afstanden te communiceren. Indien ze zijn afgestemd op dezelfde sonarfrequentie, kunnen ze elkaar horen tot op wel 1000 kilometer afstand.

In praktijk Orka vertrekken wij vanuit de uniciteit en krachten van mensen. We gaan samen op zoek naar manieren waarop je kan communiceren met je geliefden op dezelfde sonarfrequentie.