Aanbod

Gezinstherapie

Maakt iemand in het gezin zich zorgen? Is spreken moeilijk? Zitten jullie vast in negatieve patronen? Is het moeilijk om de eigenheid van gezinsleden te aanvaarden en ermee om te gaan? Loopt je gezin vast in een nieuwe levensfase? Hoe ga je om met gestelde diagnoses (o.a. ontwikkelingsstoornis, leerprobleem, gedrags- en emotionele problemen) bij jonge kinderen en jongeren? Zijn jullie een nieuw samengesteld gezin en is het moeilijk om een evenwicht te vinden?

Relatietherapie

Ben je als koppel uit elkaar gegroeid? Overheersen thuis de ruzies en conflicten? Kan je elkaar niet meer horen en terugvinden? Zit je vast in een impasse? Kan je elkaar niet bereiken?

Kortdurende probleemoplossende psychotherapie

Wil je verandering in je leven aanbrengen maar je weet niet hoe? Wil je rust creëren in je hoofd? Wil je anders omgaan met moeilijkheden? Of zit je kind niet goed in zijn vel en heeft deze nood aan ondersteuning. In praktijk Orka kan je terecht voor individuele ondersteuning, met oog voor de ruimere context.

Zelfverwondend gedrag

Prof. Baetens is gespecialiseerd in de behandeling van opzettelijke zelfverwonding.