Praktisch

Sommige mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van orthopedagogische/ therapeutische consultaties. U dient uw eigen ziekenfonds aan te spreken om te zien in welke mate ze een terugbetaling voorzien. We voorzien u desgewenst de nodige getuigschriften van verstrekte hulp.

Per consultatie

  • 60 euro

Consultatie bij Prof. Baetens

  • 80 euro per uur

Rondetafeloverleg (met school, ouders en andere betrokkenen)

  • Op onze dienst: 60 euro per uur
  • Op verplaatsing: 60 euro per uur + verplaatsingsforfait van 0,34 euro per kilometer en 5 euro per half uur reistijd

Betaling

Gelieve er rekening mee te houden dat u het volledige bedrag contant dient te betalen op het einde van de sessie. Betaling via bankcontact is niet mogelijk.

Indien de betaling voor u een ernstig probleem vormt, gelieve dit op voorhand uitdrukkelijk te vermelden. Zo kunnen we samen een gepaste oplossing zoeken.

Gelieve minstens 24 uur op voorhand te verplaatsen of te annuleren (via mail/telefoon), zoniet wordt de consultatie alsnog aangerekend via factuur.